Ranking 2016

Handicapløpet var årets siste rankingløp, og Andre beholdt ledelsen og vant rankingen 2016 foran Ragnhild og Kyrre. 89 personer deltok i minst et løp og det er kjempebra, det er de yngre som sørger for det. Av disse var det 16 som oppfylte diplom-kravene.

2016-10-16
KyrreG

Ranking_16diplomer.jpg13 av de som fikk diplom i år, Sigmund, Sondre og Jørn var ikke tilstede.

Deltakelsen i rankingen i år er på om lag samme nivå som de siste årene.

utvikling_ranking.png

Som sagt tidligere antall deltagere bra, nesten like bra som i fjor som var det beste året så lenge vi har hatt ranking. Det er spesielt yngre løpere som har bidratt til høyt antall deltagere i år og i fjor.

Det er stor forskjell i deltakelsen på interne løp i Fet og andre løp utenfor Fetsund. På de 5 løpene utenfor Fet var det i gjennomsnitt 8 starter per løp som er betydelig lavere i fjor hvor det var nesten 14.

Som all god statistikk juger også vår litt. Både i fjor og i år var det bare 5 løp utenfor Fet, mens de tidligere år har vært 6. Siden forskjellen mellom starter i interne og eksterne løp er så stor får det betydning når man ser på totalt antall starter. For å sammenligne mot tidligere år har jeg derfor regnet litt hvor jeg har korrigert for forskjellene i ekserne løp. Når jeg justere tallene for 2015 og 2016 får jeg henholdsvis 290 og 254 starter. Det vil si en liten nedgang i år.

Som sagt er den største forskjellen i hvor mange som løper eksterne løp. Etter min mening er det to hovedgrunner. Færre av de erfarne løper løp utenfor Fet og vi sliter med å få med rekruttene i løp utenfor Fet. Dette henger sammen, det er ikke så lett å overbevise rekruttene om at det er fint å løp utenfor Fet, hvis nesten ingen av de erfarne gjør det heller.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket