Referat Årsmøte 16. februar

14 stemmeberettige stilte på årets årsmøte som ble holdt på Teams av smittevern hensyn. Øyvind Helmersen loste forsamlingen gjennom årsmeldingen 2020 og planer for 2021, regnskap 2020 og budsjett 2021, samt de andre årsmøte punktene, uten store diskusjoner og endringer. Valg av representanter i styre og verv ble applaudert.   

2021-02-25
Torgeir

Aktiviteter

24.10.2021
Handicapløp 2021

12:00 - 14:00

Garderåsen