Rankingen 2015, slik gikk det

Årets ranking ble avsluttet med Handicapløpet på lørdag. Det var kamp om seieren til siste post. Andrea kapret førsteplassen foran Ragnhild og Åshild. Den endelige stillingen i rankingen finner du her

93 personer har kapret poeng i år, det er rekord.

2015-10-11
KyrreG

Årets ranking har hatt en rekordstor deltakelse i forhold til antall personer. I år har 93 personer enten løpt eller arrangert et løp. Dette er 20 personer flere enn i fjor. Mye at dette skyldes at Torgeir har vært flink til å få med mange rekrutter på de interne løpene.

Totalt har de 93 personene 311 "starter". Det vil si i gjennomsnitt 25,9 løpere per løp (34,6 på interne løp i Fet og 13,8 på løp utenfor Fet). Vi sliter altså litt med å få med løpere på løp utenfor Fetsund, men et sted skal de jo starte. 311 starter totalt er også rekord, men det skyldes nok at det i år var 7 løp i Fet og 5 utenfor Fet i forhold til de tidligere årene hvor det har vært 6 løp i Fet og 6 løp utenfor Fet. Økningen i antall starter er mindre enn økningen i antall løpere.

I gjennomsnitt har hver person 3,3 løp. Dette er noe lavere enn tidligere år, men skyldes nok at mange rekrutter har løpt få løp og at en del av de erfarne gamle løperne løper litt færre løp enn tidligere. Vi ser at det er en del konkurranse om løperne med sykkel og andre arrangementer.

15 personer har løpt 7 eller flere løp. De 17 beste fikk diplom siden to klarte å få flere poeng enn sistemann med 7 starter. 

rankingutvikling.png

Så til neste år bør målet være at i klarer å beholde alle løperne og at alle løper minst ett løp mer enn i år. 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket