Fet o-lag har en rekke kart som vi jevnlig reviderer slik at de er klare til bruk. 

Mer informasjon om de ulike kartene finner du på undersidene for "Turkart", "O-kart" og "Skole- og instruksjonskart". Bortsett fra turkartet ønsker vi å gjøre kartene vår mest mulig tilgjengelig for alle. Turkartet må du kjøpe på papir.

For privat bruk kan du laste ned de fleste "O-kart" og "Skole- og instruksjonskart" som pdf-fil på sidene for disse kartene. Synes du bruk av kartene har en verdi er vi glad hvis du ønsker å støtte oss i arbeidet med å lage nye og revidere gamle kart. Hvordan du eventuelt kan gjøre dette kan du se under støtt klubben

Ønsker du å bruke kartene til organsiert trening eller o-løp, må du ta kontakt med oss for å avtale bruk både med hensyn til tidspunkt og vårt forhold til grunneiere.
Ved utskrift og kopiering på papir av digitale kart, betales det pr. kopi/utskrift til Fet o-lag, kontonummer 1275.60.33520, ved innbetaling påføres navn/klubb, hvilket kart og antall kopier. O-kartene koster 20 kr per kopi/utskrift og skole- og instruksjonskartene koster 10 kr per kopi/utskrift.
De fleste kartene finnes også som o-cad-filer, har du bruk for disse må du ta kontakt med oss.

Ønsker du å vite mer om kartene, ta kontakt med kartansvarlig Rolf Haviken på mail eller telefon 95 80 76 42.