Medlemsskap

Medlemskontingent

Å være medlem i Fet Orienteringslag har følgende satser:

Familie Kr 400,-
Enkeltmedlem 17 år og eldre Kr 250,-
Enkeltmedlem under 17 Kr 100,-

Medlemskontingenten dekker gratis deltakelse i våre klubbarrangement (treningsløp, klubbmesterskap, Handicap, sosiale aktiviteter etc.). 

Barn og ungdom opp til 21 år vil få dekket startkontingent på o-løp ihht. de regler som gjelder for dette.

 

 

Treningsavgift/Aktivavgift (For tiden innkreves ikke dette) 

Avgiften skal dekke deler av kostnadene som o-laget har i forbindelse med treninger og påmeldinger til o-løp i Norge.

Barn: Under 13 år Kr 200,- Treningsavgift 
Ungdom: 13 - 20 år Kr 400 Treningsavgift  
Voksen: 21 år og eldre Kr 600,- Aktivavgift 

Aktiv løper defineres som en løper som deltar i en av treningsgruppene til Fet O-lag og/eller er med på flere enn 3 o-løp pr. sesong. Dersom en løper som ikke har betalt treningsavgift/aktiv-avgift overskrider dette antallet o-løp vil Fet O-lag belaste treningsavgift/aktiv-avgift i etterkant. For løpere som ikke har betalt treningsavgift/aktive-avgift og løpt 1 eller 2 o-løp i sesongen, vil påmeldingsavgift for o-løp belastes den enkelte løper etterskuddsvis på slutten av sesongen.
Løpere som møter på treningsløpene og tar seg en tur gjennom «mosjonsløypa» vil ikke behøve å betale noen ekstra avgift.
Klubbmesterskap og andre interne løp krever heller ingen ekstra avgift.

Ordinær medlemsavgift skal betales av alle klubbens medlemmer uavhengig av om en løper er aktiv eller ikke, og kommer som et tillegg til treningsavgift og aktiv-avgift.

Egenandeler til kretssamlinger osv. vil følge samme regime som før. Klubben har satt av en pott penger til egenandeler for dette, og dekningen vil være avhengig av antall deltakere og antall samlinger.

Startkontingenter på o-løp

O-laget dekker startkontingent i alle o-løp i Norge til våre løpere under 21 år og alle over 21 år som har betalt treningsavgift/aktivavgift, med følgende unntak:

  • Startkontingent for løpere som er påmeldt men som ikke deltar
  • Etteranmeldingsgebyr ved for sen påmelding.  
  • Ferieløp
  • Løp i utlandet

Disse kostnadene belastes den enkelte løper etterskuddsvis på slutten av sesongen som tidligere praksis.